bildet viser tre voksne

Vi fortsetter med klubbkvelder hos Nemus Kongsvinger.

Dette er ment som et «lavterskel tilbud» for å fange opp skader og problemer på et tidlig tidspunkt.  Dette tilbudet betales av klubben, så for spillerne vil dette være et gratis tilbud.  Spillere tilbys undersøkelse, råd og veiledning i forbindelse med skadeproblematikk.   Ved behov for videre behandling kan, hvis ønskelig, timer bestilles hos Nemus hvor våre medlemmer får 15 % rabatt og er garantert time innen 24 timer.

For å bestille time på klubbkveldene kan trener/lagleder/foresatt eller spiller bestille time på

telefon 628 12950 eller sende e-post til kongsvinger@nemus.no

 

Vi har satt av følgende kvelder for høstsesongen:

Onsdag 24.august

Onsdag 7. september

Onsdag 21.september