Samarbeidsavtalen med Nemus Kongsvinger

Gjennom vår samarbeidsavtale med Nemus Kongsvinger får våre medlemmer 15 % rabatt på behandlinger og er garantert hjelp innen 24 timer.

 

Tlf. Nemus: 62 81 29 50. E-post kongsvinger@nemus.no

Vi fortsetter samarbeidet med NEMUS Kongsvinger 

 

Vi gikk i fjor inn et nytt samarbeide med NEMUS Kongsvinger der det to ganger i måneden legges opp til «klubbkvelder». 

Klubbkvelden skal være et lavterskeltilbud til våre spillere som er skadet eller har smerter i forbindelse med aktivitet/trening. Dette innebærer at spillere kan komme til NEMUS Kongsvinger sine lokaler for undersøkelse, råd og veiledning i forbindelse med skadeproblematikk.  Spillerne vil få en undersøkelse av en fysioterapeut eller kiropraktor, som så vil gi råd og veiledning ift skaden/problematikken. Ved behov kan også kiropraktor henvise videre til andre undersøkelser der dette er indisert (MR, spesialist mm.) 

 

Dette er ment som et «lavterskel tilbud» for å fange opp skader og problemer på et tidlig tidspunkt.  Dette tilbudet betales av klubben, så for spillerne vil dette være et gratis tilbud.  Ved behov for videre behandling, kan hvis ønskelig, timer bestilles hos NEMUS hvor våre medlemmer får 15 % rabatt og er garantert time innen 24 timer. 

 

For å bestille time på klubbkveld kan trener/lagleder/foresatt eller spiller bestille time på telefon 628 12 950 eller sende e-post til kongsvinger@nemus.no 

 Fram til ferien har vi satt opp følgene klubbkvelder, alle dager kl. 16.00 -18.00: 

Tirsdag 25. april 

Tirsdag 9. mai 

Tirsdag 23. mai 

Tirsdag 6. juni

bildet viser en fotball på gresset