Klubben har en avtale med Nemus Kongsvinger om rask hjelp ved behov for å behandle og forebygge belastningslidelser, skader og sykdom. Du er garantert time innen 24 timer hos en behandler og du får 15 % rabatt.