Vi fortsetter med klubbkvelder hos Nemus Kongsvinger.

bildet viser tre voksne

Dette er ment som et «lavterskel tilbud» for å fange opp skader og problemer på et tidlig tidspunkt.  Dette tilbudet betales av klubben, så for spillerne vil dette være et gratis tilbud.  Spillere tilbys undersøkelse, råd og veiledning i forbindelse med skadeproblematikk.   Ved behov for videre behandling kan, hvis ønskelig, timer bestilles hos Nemus hvor våre […]