bildet viser tre voksne

Klubbkvelder hos Nemus Kongsvinger

Et lavterskeltilbud til våre spillere.

Vi har inngått et ny, utvidet samarbeidsavtale med Nemus Kongsvinger.  Som et prøveprosjekt vil det to onsdager i måneden, blir arrangert «klubbkveld».  Dette innebærer at spillere kan komme til Nemus Kongsvinger sine lokaler for undersøkelse, råd og veiledning i forbindelse med skadeproblematikk.  Disse kveldene vil det minst være en fysioterapeut eller kiropraktor til stede.

Dette er ment som et «lavterskel tilbud» for å fange opp skader og problemer på et tidlig tidspunkt.  Dette tilbudet betales av klubben, så for spillerne vil dette være et gratis tilbud.  Ved behov for videre behandling kan, hvis ønskelig, timer bestilles hos Nemus hvor våre medlemmer får 15 % rabatt og er garantert time innen 24 timer.

For å bestille time på klubbkveld kan trener/lagleder/foresatt eller spiller bestille time på

telefon 628 12950 eller sende e-post til kongsvinger@nemus.no

 

Fram til ferien har vi satt opp følgene klubbkvelder, alle dager kl. 16.00 -18.00:

Onsdag 20. april

Onsdag 4. mai

Onsdag 18.mai

Onsdag 1.juni

Onsdag 15.juni

Onsdag 29.juni