Klubbkvelder hos Nemus Kongsvinger

bildet viser tre voksne

Et lavterskeltilbud til våre spillere. Vi har inngått et ny, utvidet samarbeidsavtale med Nemus Kongsvinger.  Som et prøveprosjekt vil det to onsdager i måneden, blir arrangert «klubbkveld».  Dette innebærer at spillere kan komme til Nemus Kongsvinger sine lokaler for undersøkelse, råd og veiledning i forbindelse med skadeproblematikk.  Disse kveldene vil det minst være en fysioterapeut […]