Bilde viser sportslig leder Patrick Holtet i ført mørt ytterjakke med reklame på.

Styrker den sportslige satsingen

Det skjer store ting i KIL Fotball for tiden. En optimistisk sportslig leder Patrick Holtet kan fortelle om nye trenerveiledere, trenerkurs og en betydelig satsing på klubbutvikling.

 

-Vi har gjort betydelige grep for å styrke det sportslige tilbudet. Vi er en av de få klubbene i landet som har hatt medlemsvekst de siste årene, også under pandemien, og vi har nå rundt 700 medlemmer i KIL Fotball. Den viktigste funksjonen vi har er å legge forholdene best mulig til rette for alle disse medlemmene. De grepene vi nå har gjort vil øke kvaliteten på det sportslige tilbudet vi kan gi alle de 700 talentene våre, sier Patrick Holtet.

 

Trenerveiledere

Ifølge den sportslige lederen er det engasjerte foreldre som er selve ryggraden i en klubb som KIL Fotball.

-Vi er helt avhengige av dem for å få kabalen til å gå opp. Ikke minst på trenersiden. Nå skal vi sørge for at de får all den oppfølging og veiledning de trenger. De to erfarne trenerne Martin Løvåsen Blakset og Finn Willy Taugbøl skal fungere som coacher for foreldretrenerne. Martin skal ha ansvaret for jentelagene og Finn Willy for gutta i ungdomsfotballen. De kommer til å være til stede på minst en trening eller kamp i måneden, og vil ellers være tilgjengelig når det er behov for det, sier Holtet.

 

Grasrottrenerkurs

Martin Løvåsen Blakset blir en travel mann i 2024. Han er en viktig del av trenerteamet til det talentfulle A-laget til KIL Kvinner, og skal i tillegg til rollen som trenerveileder også ha ansvaret for trenerkursene som klubben skal arrangere i år.

-Dette er grasrottrenerkurs, som i første omgang er et tilbud til alle barne- og ungdomstrenerne i KIL Fotball. På lengre sikt vil vi invitere klubbene i regionen til å delta på disse kursene. Vi ønsker å bidra til å styrke samarbeidet mellom klubbene i distriktet, og vi tror det er mye å hente på dette området, spesielt innen jente- og kvinnefotballen, sier Holtet, og forteller at det første kurset finner sted allerede 17. februar.