NYHET – Årshjul med viktige datoer for aktivitet og tiltak.

Her på hjemmesiden ( midt på bildet øverst på hovedsiden) ligger det nå en knapp som heter Årshjul.  Her ligger det en oversikt over viktige datoer for aktivitet og tiltak i regi av våre egen klubb og Indre Østland fotballkrets for hele 2024.  Vi vil fortløpende oppdatere denne med nye aktiviteter utover året.