Kiwi støtter KIL Kvinner

KIWI sponser KIL Kvinner

-Vi er stolte av, og glade for, det fruktbare samarbeidet vi har, og har hatt i veldig mange år, med KIL Fotball. KIL er tuftet på gode, sunne og solide grunnverdier som vi i KIWI deler med dem.

 

Det sier regionsjef Torkel Thorvaldsen hos KIWI, som er en av hovedsponsorene til KIL Kvinner i årets sesong.

-Ansatte, butikksjefer og andre i KIWI besøker hyppig Gjemselund, og har gjort det i veldig mange år. Dette engasjementet kommer til å vedvare.

Hvorfor har dere valgt å støtte kvinnelaget til KIL?

-Vi i KIWI er opptatt av å støtte opp om lavterskeltilbud for oppvoksende generasjoner, så som for eksempel aldersbestemt fotball. Et godt A-lags tilbud er viktig for rekruttering og motivasjon i de aldersbestemte gruppene, og det gjelder selvsagt også for alle jenter som spiller fotball.

Hva går sponsoravtalen ut på?

-Logo på drakter, bane og hjemmeside, og mulighet for deltagelse av de dyktige spillerne i forbindelse med lokale aktiviteter for butikkene våre i Kongsvinger.

Hva får KIWI igjen for sponsormidler – generelt, og kvinnefotball spesielt?

-For oss er det viktig å bidra tilbake i samfunnet der vi driver forretning, og denne avtalen gir oss muligheten til å spille på lag med lokalsamfunnet. Samarbeid med kvinnefotball gir akkurat de samme verdiene for oss som all annen deltagelse i samfunnet rundt oss.

Hvor godt kjenner du KIL Kvinner fra tidligere?

-Jeg kjenner godt til KIL fotball totalt, inkludert kvinnefotballen, men gleder meg til å følge videre utvikling. Ellers er det viktig å ta med at vi har mange i KIWI lokalt som kjenner godt til KIL Kvinner.

Bildet: Butikksjef i Kiwi Vidar Iversen og Morten Aasvangen i KIL Fotball er begge godt fornøye med avtalen og ser fram til en spennende sesong.
Bildet: Butikksjef i Kiwi Vidar Iversen og Morten Aasvangen i KIL Fotball er begge godt fornøye med avtalen og ser fram til en spennende sesong.