bildet viser en logo

Årsmøteinnkalling Kongsvinger IL Fotball

logo

Årsmøtet for Kongsvinger IL Fotball avholdes  torsdag 10.mars kl.18.00

Sted: Peisestua, Gjemselund.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til post@kilfotball.no senest torsdag 24.februar. Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig 3.mars.

Vel møtt!