Årsmøteinnkalling Kongsvinger IL Fotball

bildet viser en logo

Årsmøtet for Kongsvinger IL Fotball avholdes  torsdag 10.mars kl.18.00 Sted: Peisestua, Gjemselund. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til post@kilfotball.no senest torsdag 24.februar. Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig 3.mars. Vel møtt!