Årsmøteinnkalling Kongsvinger IL Fotball

Årsmøteinnkalling Kongsvinger IL Fotball

Årsmøtet for Kongsvinger IL Fotball avholdes  tirsdag 19.mars kl.18.00.

Sted: Peisestua, Gjemselund.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til post@kilfotball.no senest tirsdag  5.mars.  Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig 12.mars.

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

Styret i Kongsvinger IL Fotball