bildet viser en mann som smiler

Nytt medlem i kretsstyret

Kjetil Moe Løvberg, som også er styreleder i Kil Fotball, er valgt som nytt styremedlem i NFF Indre Østland.  Dette skjedde på Kretstinget som ble avhold på Hamar på lørdag.  Kjetil er en ressursperson på mange områder, i tillegg er han svært fotball interessert og opptatt av god klubbutvikling.

Vi tror derfor han vil være en god ressurs å få inn i kretsstyret.  I tillegg vil det  både for  vår egen klubb og øvrige klubber her i sørfylket være nyttig  at vi er representert i styret i kretsen.  Vi ønsker Kjetil lykke til!