bildet viser fem menn foran to biler ved fotballbanen

Ny samarbeidsavtale

Vi i KIL fotball har signert en ny 3-års samarbeidsavtale med Sulland Kongsvinger og Toyota Sulland Kongsvinger.  Reidar Bekken, daglig leder Sulland Kongsvinger og Stig Solbjør, daglig leder Toyota Sulland Kongsvinger har følgende kommentar til avtalen og det videre samarbeidet:

KIL Fotball representerer mye av de samme verdiene som Sulland og engasjerer bredt i det lokale idrettsmiljøet. Sullands motto «med-deg-hele-veien» går hånd i hanske med målet «Flest mulig, lengst mulig» og verdier som «engasjement og «tillit» passer rett inn i KIL sine viktigste verdier «lojalitet, ærlighet og respekt for å nå visjonen «målrettet moro».  Avtalen er utvidet med mer markedsføringsaktiviteter og vi ser fram til å bruke samarbeidet mer aktivt enn bare å være sponsor, selv om dette også er en viktig del av avtalen.  Even Bjørkli og Ole Jonny Branes var også tilstede under signeringen og alle ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med KIL Fotball i 3 nye år.