bildet viser en logo

Årsmøteinnkalling Kongsvinger IL Fotball

Årsmøtet for Kongsvinger IL Fotball avholdes  onsdag 15.mars kl.18.00.

Sted: Peisestua, Gjemselund.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til post@kilfotball.no senest onsdag 1.mars. 

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig 8.mars.


Vel møtt!

Vennlig hilsen 

Styret i Kongsvinger IL Fotball