bildet viser en plakat

Takk til Sparebank 1 Østlandet!

I forbindelse med «Alle-henda» kampanjen til Sparebank1 Østlandet søkte vi om kr 200 000,- til en tribuneseksjon med overbygg ved Maarud banen, samt kr 14 000,- til flere Bazooka-mål.  Begge søknadene ble innvilget.  Vi setter nå i gang en prosess med å innhente forslag og tilbud på tribune og håper dette lar seg realisere i nær framtid.  Bazooka målene blir selvsagt kjøpt inn.  På vegne av klubben retter vi en stor takk til Sparebank1 Østlandet!